dovydas.xyz

Sofizmų Kompiliacija

Įvadas

Pradėjus domėtis filosofija supratau, kad filosofijoje yra labai svarbūs įrankiai, kuriais prieiname prie išvadų ir matome pasaulį. Nors manome esą neklįstančios būtybės, kasdienybė parodo kitaip. Šitame straipsnyje sudėsiu visas logical falacies, kurias pavyko rasti ir išsiaiškinti. Tikiuosi tai skaitytojams bus naudinga, nes pradėsite šiuos dėsningumus matyti savo ir kitų žmonių ir savo pačių mąstyme ir taip galėsite konstruktyviai ir tiksliai konstruoti argumentus. Štai jums pateikiu kompiliaciją:

Fallacies

1. Kaliausė (strawman)

Kito žmogaus argumento supaprastinimas tam, kad jį (argumentą) būtų galima lengviau užsipulti.

2. Slidi nuokalnė (slippery slope)

Yra daroma prielaida jei leisime atsikikti įvykiui A tai butinai atsitiks įvykis Z. Todėl negalime leisti atsitikti įvykiui A

Jei įteisinsime homoseksualų santuoką Lietuvoje, tai mūsų vaikai (sekdami jų pavyzdžių) irgi norės tapti homoseksualais . Todėl turime užkirsti kelią gėjų santokos įstatimams.

3. Ypatingas teisinimąsis (special pleading)

Nesugebėjimas susitaikyti su tuo, kad buvo padaryta klaida. Užuot pripažinus klaidą yra nurodomos absurdiškos priežastys nulėmusios klaidos padarimą.

Aurimas tvirtai teigė, kad gali suvalgyti 8 cepelinus, tačiau jam to padaryti nepavyko. Aurimas teisinosi, kad cepelinų jis negalėjo suvalgyti dėl to kad cepelinų tešla buvo per sausa, todėl užkimšo jam skrandį.

4. Lošėjo sofizmas (the gamblers fallacy)

Įsitikinimas, kad nuoseklūs pasisekimai - nepertraukiamas reiškinys, todėl jam negalioja statistikos dėsniai.

Andrius tris savaites iš eilės kažką laimėjo žaisdamas Tele-Loto. Ketvirtą savaitę Andrius nusipirko daug bilietų teigdamas, kad jam būtinai pasiseks ir ketvirtą kartą.

5. Juoda arba balta (black-or-white)

Kai yra pateikiamos tik dvi alternatavyvos (juoda/balta), kai ištikrųjų tų alternatyvų egzistuoja žymiai daugiau.

Visi privalome stoti į “Baltijos kelią”, kitaip Lietuva niekada neatgaus nepriklausomybės

6. Klaidinga priežastis (false cause)

Prielaida, kad įžvalga arba akivaizdus santykis tarp reiškinių reiškia, kad ši įžvalga/santykis būtinai sąlygos reiškinio atsiradimą.

Kai, prieš mesdamas baudas, R. Javtokas patranko savo bicepsą, jis dažniausiai pataiko abi baudas. Čia todėl, nes patrankymas padeda Javtokui atpalaiduoti įsitempusį bicepsą

7. Ad Hominem (to the person)

Oponento užsipuolimas dėl jo asmeninių savybių siekiant sugriauti jo argumentą

Donaldas Trumpas diskusijoje dėl Amerikos kalėjimų sistemos tobulinimo, užsipuolė Bernį Sanders teigdams, kad jis yra per senas būti US prezidentu

8. Užtaisytas klausimas (loaded question)

Užduodamas klausimas, kurio paskirtis yra priversti oponentą pasijuti kaltu.

Agnė paklausė Aistės, ar jin išsigydė savo pėdų gribelį, prie Tomo, kuris abejoms merginoms patiko.

9. Vežimas (bandwagon)

Manimas, jeigu idėja ar mintis yra populiari vadinasi jin yra teisinga.

Žemė yra ploksčia, nes tiek daug žmonių klysti negali.

10. Cikliškas argumentas (begging the question)

Logiškai netvirtas argumentas atsirandantis dėl asmens įsitikinimų ar noro gauti juos tenkinatį atsakymą

Kaip Antanas suprato, kad pradinė jo ekperminento hipotezė yra klaidinga jis nusprendė išmesti jai prieštaravusius duomenis.

11. Pritarimas autoritetui (appeal to authority)

Jei aukštas pareigas einantis asmuo ar politikas sako, kad tai yra tiesa vadinasi tai privalo būti tiesa.

12. Pritarimas gamtai (Appeal to nature)

Argumentas, kuris teigia, kad jeigu kažkas yra ‘natūralu’, reiškia kad tai gali būti pateisinta, neišvengiamasa, gera arba idealu.

Aldona teigė, kad asbestas yra labai gera medžiaga kvėpavimo kaukių filtrams, nes asbestas yra natūralus mineralas.

13. Kompozicija / divizija

Prielaida, kad jeigu kažkas galioja vienai daliai sistemos privalo galioti visoms kitoms sistemos dalims.

Petras sakė, kad su chemoterapija galima gydyti odos ir prostatos vėžį, nes vežys yra ta pati liga.

14. Pritarimas emocijai (appeal to emotion)

Emocijų sukūrimas, oponente vietoje stipraus argumento.

Užuot bandęs pateiki argumentus, kodėl Amerika turi pulti Iraką jis leido per nacionalinę televiziją transliuoti vieno Amerikos piliečio egzekuciją, taip įtikindamas, visus kad Iraką pulti yra būtina.

15. tu quoque (tu irgi)

Vengimas priimti kritiką ir į kritiką atsakymas kritiką

16. Įrodymo našta (burden of proof)

Teigimas, kad įrodymo našta krinta ant to, kuris teigia, bet ant kurio nors kito, ir tas kitas turi tai įrodyti.

Aistė teigė, kad Antanas ją išduos, nes Antanui parašė jo buvusi mergina. Aistė liepė Antanui įrodyti jai kad jis jos dėl buvusios nepaliks.

17. Joks tikras škotas (no true scotsman)

Teiginys, kuris gali būti kitaip pavadintas, kaip pritarimas taurumui/grynumui, tam būtų galima atsisakyti kritikos argumento nepatvarumo.

Aurimas teigia, kad tikri vyrai geria tik degtinę, Juozas atsako, kad jis yra tikras vyras ir nemėgsta gerti degtinės. Aurimas pasipiktinęs atsako: “Joks tikras negali nemėgti degtinės”

18. Teksaso tauklusis šaulys (the texas sharp shooter)

Duomenų išrinkimas (cherry-picking) tam, kad būtų patvirtintas argumentas.

19. Klaidingumo klaidingumas (the fallacy fallacy)

Prielaida, kad tvirtinimas yra klaidingas, nes tvirtinime buvo padaryta fallacy

Amanda sakė, kad reikia maitintis sveikai, nes jos šeimos gydytojas sakė jai kad tai yra populiaru. Elina pašisaipydama atsakė: “taip mums reikia kas diena suvalgyti po 4 cepelinus”

20. Asmeninis netikėjimas (persoonal incredulity)

Situacija, kai kažkas nenori kažkuom patikėti vien dėl to, nes jis to nesupranta, vadinasi tai negali būti tiesa.

21. Dviprasmybė (ambiguity)

Dviprasmybių naudojimas, kalboje siekiant apgauti ar netaip pateikti tiesą

22. Getinis klaidingumas (genetic fallacy)

Teigimas kad kažkas yra geras arba blogas remiantis jo kilme arba iš ten kur jis kilęs.

23. Vidurys (middle ground)

Teigimas, kad kompromisas arba vidurio taškas tarp dviejų ektremumų privalo būti teisingas.

24. Anekdotinis (anecdotal)

Asmeninės patirties naudojimasis arba vieno pavyzdžio naudojimas, siekiant paneigti statiskai ar argumentams.

Antanas pasakė, kad 50% vyrų per savo gyvenimą susirgs vėžiu, Deividas atsakė: ““čia nesamonė mano giminėje niekas vėžiu nesirgo ir neserga!”

25. Raudona silkė (red herring)

Dėmesio nukreipimas pakeičiant pokalbio temą

26. Neteisingų kategorijų sofizmas (False category fallacy)

Tik dėl to kad kažkas yra prisikirtas tai pačiai katergorijai ar yra vadinamas tokiu pat pavadinimu nereiškia, kad tai yra tas pats arba panašus objektas

Žemės riešutas yra ne riešutas, o ankštinis augalas. Ir savo makro maistine sudėtimi yra panašesnis į pupas, o ne riešutus.

26. Taksonominio pakaitalo sofizmas (Taksonomy substitute fallacy)

Manymas, kad makroskopinės taksonominės katergorijos yra teisingos ir ekvivalenčios.

Veganas Tikėjo, kad ryžių baltymai yra tokie pat naudingi jo organizmui kaip ir jautienos baltymai, nes jie abu yra vadinami baltymais.

27. Realizavimo sofizmas

Abstrakcijos palaikymas realiu/konkrečiu objektu

xx. Post Hoc, Ergo Propter Hoc (tai nutiko po to, todėl tai buvo pradėta to prieš tai)

Teiginys, kad vėliau įvykęs įvykis yra pradėtas anksčiau įvykusio įvykio

xx. Visko žinojimas (omniscience)

Neteisingas teiginys, kuriame dažnai naudojami perdėti apibendrinimai kaip: visada, niekada, visi, viskas, pusė

xx. Non Sequitur (iš to neseka)

Išvados darymas iš prieš tai padarytu prielaidų, kurios nesusijusios su išvada

xx. Pusė tiesos (Half Truth)

Specialus žmogaus apgavimas sakant jam tiesą tačiau nuslepiant svarbią informaciją susijusią su šia tiesa

Sunk Costs Fallacy

Gamblers Fallacy

References

list of falacies

Proudly representing Lithuania 🇱🇹 as dovydasgulbinas